Raamattu

651 RaamattuKirjoja, kirjeitä ja apokryfeja

Sana Raamattu tulee kreikasta ja tarkoittaa kirjoja (biblia). "Kirjojen kirja" on jaettu Vanhaan ja Uuteen testamenttiin. Evankelinen painos koostuu 39 Vanhan testamentin ja 27 Uuden testamentin kirjoituksista sekä 11 Vanhan testamentin myöhäisestä kirjoituksesta - ns. apokryfeistä.

Yksittäiset kirjat ovat luonteeltaan hyvin erilaisia, ne vaihtelevat laajuudeltaan sekä sisällöltään ja tyylilliseltä esitykseltään. Jotkut toimivat enemmän historiankirjoina, toiset oppikirjoina, runollisena ja profeetallisena kirjoituksena, lakikoodina tai kirjeenä.

Vanhan testamentin sisältö

Kuolla Lakikirjat koostuu viidestä Mooseksen kirjasta ja kertovat tarinan Israelin kansasta alusta alkaen vapautumiseen Egyptin orjuudesta. Muut Vanhan testamentin kirjat käsittelevät israelilaisten valloitusta Kanaanissa, Israelin ja Juudan valtakuntia, israelilaisten pakkosiirtolaisuutta ja lopulta heidän paluutaan Babylonin pakkosiirtolaisuudesta. Lauluja, sanoituksia ja sananlaskuja löytyy OT: sta sekä profeettojen kirjoista.

Kuolla Historian kirjat omistautumaan Israelin historiaan saapumisesta luvattuun maahan karkotukseen ja paluusta Babylonian maanpakosta.

Kuolla Oppikirjoja ja runollisia kirjoja välittää viisautta, tietoa ja kokemusta, jotka on kirjoitettu ytimekkäisiin mottoihin ja sanontoihin tai jopa lyyriseen laatuun.

In den Profeettojen kirjoja Kyse on tuon ajan tapahtumista ja prosesseista, joissa profeetat tekevät Jumalan teot tunnistettaviksi ja muistuttavat heitä vastaavasta tavasta toimia ja elää ihmisten puolesta. Nämä sanomat, jotka luotiin näkyjen ja jumalallisten innoitusten kautta, kirjoitettiin profeettojen itsensä tai opetuslastensa muistiin ja tallennettiin näin jälkipolville.

Katsaus Vanhan testamentin sisältöön

Lain kirjat, Mooseksen viisi kirjaa:

 • 1. Mooseksen kirja (Genesis)
 • 2. Mooseksen kirja (Exodus)
 • 3. Mooseksen kirja (Leviticus)
 • 4. Mooseksen kirja (numerot)
 • 5. Mooseksen kirja (. Moos.)

 

Historian kirjat:

 • Joosuan kirja
 • Tuomarien kirja
 • Ruutin kirja
 • Das 1. Samuelin kirja
 • Das 2. Samuelin kirja
 • Das 1. Kuninkaiden kirja
 • Das 2. Kuninkaiden kirja
 • Chronicle Books (1. und 2. aikajana)
 • Ezran kirja
 • Nehemian kirja
 • Esterin kirja

 

Oppikirjat ja runokirjat:

 • Jobin kirja
 • Psalmit
 • Salomonin sananlaskut
 • Salomon saarnaaja
 • Salomon laulu

 

Profeetallisia kirjoja:

 • Isaiah
 • Jeremiah
 • Valitukset
 • Hesekiel (Hesekiel)
 • Daniel
 • Hosea
 • Joel
 • Amos
 • Obadja
 • Jona
 • Micha
 • Nahum
 • Habakuk
 • Zefania
 • Haggai
 • Sakarja
 • Malachi

Uuden testamentin sisältö

Uusi testamentti kuvaa, mitä Jeesuksen elämä ja kuolema merkitsevät maailmalle.

Kuolla Historian kirjat Neljä evankeliumia ja apostolien teot kertovat Jeesuksesta Kristuksesta, hänen palveluksestaan, kuolemastaan ​​ja ylösnousemuksestaan. Apostolien tekojen kirja kertoo kristinuskon leviämisestä Rooman valtakunnassa ja ensimmäisistä kristillisistä yhteisöistä.

Kuolla Kirjaimet luultavasti eri apostolit kirjoittivat kristillisille yhteisöille. Suurin kokoelma on apostoli Paavalin kirjettä.

In Johanneksen ilmestys Kyse on maailmanlopusta, maailmanlopun profeetallisesta esityksestä yhdistettynä uuden taivaan ja uuden maan toivoon.

 

Katsaus Uuden testamentin sisältöön

Historian kirjat

 • Evankeliumit

Matthew

Markus

Lukas

Johannes

 • Apostolien teot

 

Kirjaimet

 • Paavalin kirje roomalaisille
 • Der 1. und 2. Kirje Paavalilta korinttilaisille
 • Paavalin kirje galatalaisille
 • Paavalin kirje efesolaisille
 • Paavalin kirje filippiläisille
 • Paavalin kirje kolossalaisille
 • Der 1. Paavalin kirje tessalonikalaisille
 • Der 2. Paavalin kirje tessalonikalaisille
 • Der 1. und 2. Paavalin kirje Timoteukselle ja Titukselle (pastoraalikirjeet)
 • Paavalin kirje Filemonille
 • Der 1. Kirje Pietarilta
 • Der 2. Kirje Pietarilta
 • Der 1. Kirje Johanneselta
 • Der 2. und 3. Kirje Johanneselta
 • Kirje heprealaisille
 • Jamesin kirje
 • Juudan kirje

 

Profeetallinen kirja

 • Johanneksen ilmestys (Apokalypsi)

Vanhan testamentin myöhäiset kirjoitukset / apokryfat

Katoliset ja protestanttiset Raamatun painokset eroavat toisistaan ​​Vanhassa testamentissa. Katolinen versio sisältää vielä muutamia kirjoja:

 • Judit
 • Tobitin
 • 1. und 2. Makkabealaisten kirja
 • viisaus
 • Jeesus Sirach
 • Baruch
 • Lisäyksiä Esterin kirjaan
 • Lisäyksiä Danielin kirjaan
 • Manassen rukous

Vanha kirkko otti perustaksi kreikkalaisen painoksen, niin kutsutun Septuagintan. Se sisälsi enemmän kirjoja kuin perinteinen heprealainen painos Jerusalemista.

Martti Luther puolestaan ​​käytti käännöksessään heprealaista painosta, joka ei siis sisältänyt vastaavia Septuaginta-kirjoja. Hän lisäsi pyhät kirjoitukset käännökseen "Apokryfit" (kirjaimellisesti: piilotettu, salainen).


Lähde: German Bible Society http://www.die-bibel.de