Kristus asuu sinussa!

517 Kristus sinussaJeesuksen Kristuksen ylösnousemus on elämän ennallistaminen. Miten Jeesuksen palautettu elämä vaikuttaa jokapäiväiseen elämääsi? Kolossalaiskirjeessä Paavali paljastaa mysteerin, joka voi puhaltaa teihin uutta elämää: "Olet oppinut sen, mikä maailman alusta asti, niin, sen, mikä on ollut teiltä salassa koko ihmiskunnalta: salaisuuden, joka on nyt paljastettu kaikki kristityt. Se kertoo käsittämättömästä ihmeestä, jonka Jumala on varannut kaikille ihmisille maan päällä. Te, jotka kuulutte Jumalalle, saatte ymmärtää tämä mysteeri. Siinä lukee: Kristus asuu sinussa! Ja niin sinulla on luja toivo, että Jumala antaa sinulle osan kirkkaudestaan ​​»(Kolossalaisille 1,26-27 Toivoa kaikille).

Malli

Miten Jeesus koki suhteensa Isäänsä tämän maan päällä eläessään? "Sillä hänestä ja hänen kauttaan ja hänelle on kaikki" (Room 11,36)! Juuri tämä on suhde Pojan jumala-ihmisenä ja hänen Isänsä välillä Jumalana. Isältä, isän kautta, isälle! "Siksi Kristus sanoi Jumalalle tullessaan maailmaan: Sinä et halunnut uhreja tai muita lahjoja. Mutta sinä annoit minulle ruumiin; hänen oletetaan olevan uhri. Et pidä poltto- ja syntiuhreista. Siksi sanoin: Minä tulen tekemään tahtosi, Jumalani. Näin se sanoo minusta pyhissä kirjoituksissa »(Heprealaisille 10,5-7 Toivoa kaikille). Jeesus antoi elämänsä ehdoitta Jumalalle, jotta kaikki, mitä hänestä Vanhassa testamentissa on kirjoitettu, täyttyisi hänessä persoonana. Mikä auttoi Jeesusta uhraamaan henkensä elävänä uhrina? Voisiko hän tehdä tämän yksin? Jeesus sanoi: "Ettekö usko, että minä olen Isässä ja Isä minussa? Sanoja, jotka minä puhun teille, en puhu itsestäni, vaan Isä, joka pysyy minussa, tekee tekonsa" (Joh.4,10). Ykseys Isässä ja Isä hänessä mahdollisti Jeesuksen uhraamaan elämänsä elävänä uhrina.

Ihanteellinen idea

Sinä päivänä, jolloin hyväksyit Jeesuksen Lunastajaksesi, Vapahtajaksesi ja Vapahtajaksesi, Jeesus muotoutui sinussa. Sinä ja kaikki ihmiset tämän maan päällä voitte saada iankaikkisen elämän Jeesuksen kautta. Minkä puolesta Jeesus kuoli kaikkien puolesta? "Sentähden Jeesus kuoli kaikkien puolesta, jotta ne, jotka siellä asuvat, eivät enää eläisi itselleen, vaan hänelle, joka kuoli heidän puolestaan ​​ja nousi ylös."2. korinttilaisille 5,15).

Niin kauan kuin Jeesus asuu sinussa Pyhän Hengen kautta, sinulla on vain yksi kutsumus, yksi tarkoitus ja yksi tarkoitus: tarjota elämääsi ja koko persoonallisuuttasi rajoituksetta ja ehdoitta Jeesukselle. Jeesus aloitti perintönsä.

Miksi sinun pitäisi antaa itsesi imeytyä täysin Jeesukseen? "Nyt minä kehotan teitä, veljet ja sisaret, Jumalan armon kautta, että uhratkaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi ja Jumalalle otolliseksi uhriksi. Olkoon se järkevä palvontasi” (Room. 12,1).

Itsesi kokonaan luovuttaminen Jumalalle on vastauksesi Jumalan armoon. Tällainen uhraus tarkoittaa muutosta koko elämäntapaan. "Älkää asettako itseänne tähän maailmaan, vaan muuttakaa itseänne uudistamalla mielenne, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, eli mikä on hyvää ja miellyttävää ja täydellistä" (Room 12,2). Jaakob sanoo kirjeessään: "Sillä niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin myös usko ilman tekoja on kuollut" (Jaak. 2,26). Henki tarkoittaa tässä jotain hengitystä. Hengittämätön ruumis on kuollut, elävä ruumis hengittää ja elävä usko hengittää. Mitä ovat hyvät teokset? Jeesus sanoo: "Se on Jumalan teko, että uskotte häneen, jonka hän on lähettänyt" (Joh 6,29). Hyvät teot ovat tekoja, jotka ovat lähtöisin sinussa asuvan Kristuksen uskosta ja jotka ilmenevät elämäsi kautta. Paavali sanoi: "Minä elän, mutta nyt en minä, vaan Kristus elää minussa" (Galatalaisille 2,20). Aivan kuten Jeesus eli yhteydessä Isä Jumalaan ollessaan maan päällä, niin myös sinun tulee elää läheisessä suhteessa Jeesukseen!

Ongelma

Ihanteellinen ei aina koske minua kaikilla elämäni alueilla. Kaikilla teoksillani ei ole alkuperäisen Jeesuksen uskoa. Syy ja syy, jonka löydämme luomisen tarinassa.

Jumala loi ihmiset iloitsemaan niistä ja ilmaisemaan rakkautensa heissä ja niiden kautta. Rakkaudessaan hän asetti Aadamin ja Eevan Eedenin puutarhaan ja antoi heille hallitusvallan puutarhassa ja kaikessa, mitä siinä oli. He asuivat paratiisissa Jumalan kanssa läheisessä ja henkilökohtaisessa suhteessa. He eivät tienneet mitään "hyvästä ja pahasta", koska he ensin uskoivat ja luottivat Jumalaan. Sitten Aadam ja Eeva uskoivat käärmeen valheen löytääkseen elämän täyttymyksen omassa itsessään. Kaatumisensa vuoksi heidät ajettiin ulos paratiisista. Heiltä evättiin pääsy "elämän puuhun" (eli Jeesukseen). Vaikka he elivät fyysisesti, he olivat hengellisesti kuolleita, he olivat jättäneet Jumalan ykseyden ja joutuneet itse päättämään, mikä oli oikein ja mikä väärin.

Jumala on säätänyt, että siunaukset ja kiroukset siirtyvät sukupolvelta toiselle. Paavali tunnusti tämän perinnöllisen velan ja kirjoitti Roomalaiskirjeessä: "Sen tähden, niin kuin synti tuli maailmaan yhden ihmisen (Aadamin) kautta ja kuolema synnin kautta, niin kuolema on päässyt kaikkien ihmisten osaksi, koska he kaikki ovat syntiä tehneet" (Room. 5,12).

Halua toteuttaa itseni ja elää omasta itsestäni olen perinyt vanhemmiltani. Jumalan yhteyden elämässä me saamme rakkautta, turvallisuutta, tunnustamista ja hyväksymistä. Ilman henkilökohtaista ja läheistä suhdetta Jeesukseen ja Pyhän Hengen puuttumiseen syntyy puutetta, joka johtaa riippuvuuteen.

Sisäinen tyhjyyteni täytin erilaisilla riippuvuuksilla. Jo pitkään kristillisessä elämässäni uskoin, että Pyhä Henki oli voima. Käytin tätä voimaa yrittäen voittaa riippuvuuteni tai elää jumalallista elämää. Painopiste oli aina itselleni, ja halusin voittaa riippuvuuteni ja oman haluni. Tämä taistelu hyvien aikomusten kanssa oli tulokseton.

Tunnista Kristuksen rakkaus

Mitä tarkoittaa olla täynnä Jumalan Henkeä? Opin merkityksen kirjeestä efesolaisille. "Että Isä antaisi teille voimaa kirkkautensa rikkauksien mukaan, vahvistuksenne Henkensä kautta sisäisessä ihmisessä, jotta Kristus asuisi teidän sydämissänne uskon kautta. Ja sinä olet juurtunut ja perustunut rakkauteen, jotta ymmärtäisit kaikkien pyhien kanssa, mikä on leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys, ja voit myös tunnistaa Kristuksen rakkauden, joka ylittää kaiken tiedon, jotta voisit täyttyvät, kunnes olette saavuttaneet kaiken Jumalan täyteyden." (Efesolaiskirje 3,17-yksi).

Kysymykseni on: Miksi tarvitsen Pyhää Henkeä? Ymmärtää Kristuksen rakkautta! Mikä on tämän tiedon tulos Kristuksen rakkaudesta, joka ylittää kaiken tiedon? Tunnustamalla Kristuksen käsittämätön rakkaus saan Jumalan täyteyden Jeesuksessa, joka asuu minussa!

Jeesuksen elämä

Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus on erittäin tärkeä jokaiselle kristitylle, todellakin jokaiselle ihmiselle. Tuolloin tapahtuneella on suuri vaikutus tämän päivän elämääni. "Sillä jos me olemme sovitetut Jumalan kanssa hänen Poikansa kuoleman kautta, kun olimme vielä vihollisia, kuinka paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta, nyt kun olemme sovitetut" (Room. 5,10). Ensimmäinen tosiasia on tämä: Minä olen sovitettu Isän Jumalan kanssa Jeesuksen Kristuksen uhrin kautta. Toinen, jonka olin pitkään unohtanut, on tämä: Hän lunastaa minut elämänsä kautta.

Jeesus sanoi: "Mutta minä tulin tuomaan heille elämän – elämän kaikessa täyteydessään" (Joh 10,10 Uuden Geneven käännöksestä). Mikä ihminen tarvitsee elämää? Vain kuollut tarvitsee elämää. "Te olitte myös kuolleita rikkomuksiinne ja synteihinne" (Efesolaiskirje 2,1). Jumalan näkökulmasta ongelma ei ole vain siinä, että olemme syntisiä ja tarvitsemme anteeksiantoa. Ongelmamme on paljon suurempi, olemme kuolleita ja tarvitsemme Jeesuksen Kristuksen elämän.

Elämä paratiisissa

Pelkäätkö, ettet voi enää olla se, joka olit, koska annoit henkesi ehdoitta ja rajoituksetta Jeesukselle? Juuri ennen kuin hänen täytyi kärsiä ja kuolla, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, ettei hän jättäisi heitä orvoiksi: ”On vielä vähän aikaa, ennen kuin maailma ei enää näe minua. Mutta sinä näet minut, sillä minä olen elossa ja sinunkin tulee elää. Sinä päivänä te tulette tietämään, että minä olen Isässäni ja sinä minussa ja minä teissä." (Joh. 14,20).

Aivan kuten Jeesus asuu sinussa ja toimii sinun kauttasi, sinä myös elät Jeesuksessa ja työskentelet! He elävät yhteydessä ja yhteydessä Jumalan kanssa, kuten Paavali tunnusti: "Sillä hänessä me elämme, kudomme ja olemme" (Apt 17,28). Itsensä toteuttaminen on valhetta.

Vähän ennen kuolemaansa Jeesus julistaa paratiisitilan täyttymisen: "Niinkuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, niin heidänkin tulee olla meissä, jotta maailma uskoisi, että sinä olet lähettänyt minut" (Joh. 17,21). Yhdessä oleminen Isän Jumalan, Jeesuksen ja Pyhän Hengen kautta on todellista elämää. Jeesus on tie, totuus ja elämä!

Siitä lähtien kun tajusin tämän, olen tuonut kaikki ongelmani, riippuvuuteni ja kaikki heikkouteni Jeesukselle ja sanonut: «En voi tehdä sitä, en pysty poistamaan niitä omasta elämästäni. Yhdessä kanssasi Jeesus ja sinun kauttasi pystyn voittamaan riippuvuuteni. Haluan, että otat heidän paikkansa, ja pyydän sinua ratkaisemaan elämäni perinnöllisen riippumattomuuden velan.

Kolossalaiskirjeen pääjae "Kristus teissä, kirkkauden toivo" (kolossalaiset 1,27) kertoo sinusta seuraavaa: Jos sinä, rakas lukija, olet kääntynyt Jumalaan, Jumala on luonut sinuun uuden syntymän. He saivat uuden elämän, Jeesuksen Kristuksen elämän. Hänen kivisydämensä korvattiin hänen elävällä sydämellään (Hesekiel 11,19). Jeesus elää sinussa Hengen kautta ja sinä elät, kudot ja olet Jeesuksessa Kristuksessa. Ykseys Jumalan kanssa on täyttynyt elämä, joka kestää ikuisuuden!

Kiitos Jumalalle uudestaan ​​ja uudestaan ​​siitä, että hän asuu teissä ja antaisi Hänelle täyttää teidät. Kiitollisuutesi ansiosta tämä tärkeä tosiasia muuttuu yhä enemmän!

Pablo Nauer